Σάββατο, Οκτώβριος 16, 2021

Portem

  • sigplus:

Απλότητα και οικονομία

Τραπεζαρία Portem, με σχεδίαση μοναστηριακού τύπου θέλοντας να τονίσει την απλότητα και ιδανική για αυτούς που ψάχνουν το οικονομικό σε μια στοιβαρή κατασκευή με διαχρονικό σχέδιο.